Terminarz rekrutacji


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w roku akademickim 2020/2021

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (zaksięgowanie na koncie uczelni)

  - kierunek Architektura stacjonarne od 18.05.2020r. do 15.07.2020 r.
  - kierunek Budownictwo stacjonarne od 18.05.2020r. do 16.08.2020 r.
  - kierunek Budownictwo niestacjonarne od 18.05.2020r. do 16.08.2020 r.
   
 2. Egzamin wstępny z rysunku (w formie zdalnej):

  - Próbny egzamin zdalny (obywatele polscy): 17.07.2020 godz. 12:00
  - Polacy:  20-22.07.2020r. godz. 10:00 (logowanie od 9:30)
  - Próbny egzamin zdalny (cudzoziemcy): 28.08.2020 godz. 12:00 czasu polskiego
  - Cudzoziemcy: 31.08-01.09.2020 r. godz. 10:00 czasu polskiego (logowanie od 9:30)
   
 3. Wprowadzenie do systemu wyników z świadectwa dojrzałości lub/i ze świadectwa ukończenia szkoły, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Architektura stacjonarne  do 16.08.2020 r.
  - kierunek Budownictwo stacjonarne do 16.08.2020 r.
  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do 16.08.2020 r.
   
 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego , tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - Wszystkie kierunki: 17.08.2020 do godz. 15:00
   
 5. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie  wymaganych dokumentów.

  - Kandydat obywatel polski -  Wszystkie kierunki: 17-21.08.2020

  przy czym termin uważa się za dotrzymany jeżeli:
  a) dla dokumentów dostarczanych elektronicznie (preferowana forma)  pliki zostaną wgrane do końca dnia 21.08.2020 r.,
  b) dla dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem przesyłka dotrze do biura podawczego najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 21.08.2020 r.,
  c) dla dokumentów składanych osobiście  dokumenty zostaną złożone w punkcie obsługi kandydata najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 21.08.2020 r.

  Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z Covid-19 sugerowaną formą dostarczenia dokumentów jest forma elektroniczna (skany dokumentów).


  -  Cudzoziemiec, kandydat na studia prowadzone w języku polskim - Wszystkie kierunki: 10-16.08.2020
   

 6. przy czym termin uważa się za dotrzymany jeżeli:
  a) dla dokumentów dostarczanych elektronicznie – pliki zostaną wgrane do końca dnia 16.08.2020 r.,
  b) dla dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem – przesyłka dotrze do biura podawczego najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.,
  c) dla dokumentów składanych osobiście – dokumenty zostaną złożone w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego PL najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.
   

  UWAGA!
  W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem oraz dokumentów składanych osobiście KOMPLET DOKUMENTÓW  należy przesłać/złożyć w białej wiązanej TECZCE  według WZORU.

II tura postępowania (tylko studia niestacjonarne)

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 31.08.2020r. - 13.09.2016 r.
   
 2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów  wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 13.09.2020 r.
   
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, tj. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne do dnia 14.09.2020 r. - po godz. 14:00
   
 4. Rejestracja kandydatów na studia, tj. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

  - kierunek Budownictwo niestacjonarne w dniach 14-18.09.2020 r. 

Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów stacjonarnych  kierunek Architektura oraz kierunek Budownictwo  II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)  w roku akademickim 2020/2021

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  W dniach 2.12.2020 r. - 31.01.2021 r.
       
Uwaga:

Kandydaci, maturzyści z lat 2007 do 2020 kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.