Wyniki postępowania kwalifikacyjnego


Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzaminu z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęciana II stopień studiów w roku akademickim 2019/2020 :

II Tura

Architektura:

Budownictwo stacjonarne:

Budownictwo niestacjonarne:

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia zobowiązani są złożyć  komplet wymaganych dokumentów w dniach 4-7.02.2020 r. w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału

Budownictwa i Architektury - ul. Nadbystrzycka 40, I piętro pok. 103, w godzinach 10:00-14:00.

Dokumenty przesyłane drogą pocztową należy dostarczyć kompletne w wymaganym terminie  na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin


Dokumenty należy złożyc w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru (patrz zakładka wymagane dokumenty).

I Tura

Architektura studia stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatówzakwalifikowanych na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

Rankingowa lista kandydatówna liście rezerwowej na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

Budownictwo studia stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatówzakwalifikowanych na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

Rankingowa lista kandydatówna liście rezerwowej na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2019/2020

Budownictwo studia niestacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatówzakwalifikowanych na kierunek Budownictwo niestacjonarne na rok akademicki 2019/2020


Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

 

Listy osób przyjętych na I stopień studiów

Architektura - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: