Kształcenie

Regulamin studiów

Zasady przenoszenia studentów i studiowania drugiego kierunku na WBiA PL

Dziekanat

Terminarz

Terminy zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2020/2021- STUDENCI

Terminy przekazania protokołów zaliczeń i egzaminów w roku akad. 2020/2021 - PROWADZĄCY

Organizacja roku akademickiego

Terminarz zjazdów na rok 2020/21

- Budownictwo  - studia niestacjonarne I stopnia - semestr zimowy
- Budownictwo  - studia niestacjonarne II stopnia - semestr zimowy

- Budownictwo  - studia niestacjonarne I stopnia - semestr letni
- Budownictwo  - studia niestacjonarne II stopnia - semestr letni

 

Terminarz dyplomowania dla studiów  I stopnia  2020/21- studenci

Terminarz dyplomowania dla studiów  I stopnia  2020/21- nauczyciele
 

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia stacjonarne 2019/20

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia niestacjonarne 2019/20

 

Punkty kredytowe

Opiekunowie lat

Grupy seminaryjne - rozkład i  plan zajęć

Informator Wydziału aktualny jedynie dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku budownictwo

Charakterystyka studiów

Plany studiów

Program studiów

Praca dyplomowa

 Egzamin dyplomowy

Praktyki studenckie

Studia wymienne i praktyki zagraniczne

Wykaz przedmiotów w języku polskim i angielskim