Konkurs na koncepcję rozbudowy i modernizacji WBIA

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

 

 

 

Wydział Budownictwa i Architektury zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję  architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny objąć trzy powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

  • przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku;
  • przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku;
  • rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej;
  • modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

Nagrody:

  • I Nagroda – 8 000 zł brutto,
  • II Nagroda – 4 000 zł brutto.
  • III Nagroda – 3 000 zł brutto do podziału pomiędzy dalsze nagrody i wyróżnienia

Terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15.04.2021 roku, do godziny 15:00.
  • Termin składania Prac konkursowych - do 30.08.2021 rok, do godziny 15:00.

Regulamin i karty zgłoszeniowe w załącznikach.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumentacja fotograficzna budynku. ( Załącznik Nr 10)

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury