2010

Prace dyplomowe w roku 2010

Promotor - dr inż. arch. Jan Wrana

PRACE INŻYNIERSKIE

1. K. Dorota - Projekt Hotelu z funkcjami towarzyszącymi w Dzielnicy Śródmieście

2. J. Monika - Projekt Motelu z przystanią nad Zalewem Zemborzyckim

3. Ż. Alicja - Projekt architektoniczny Centrum Dialogu 3 Kultur w Lubartowie

4. B. Karolina - Projekt Architektoniczny Pensjonatu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

5. B. Andrzej - Projekt Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej Troski

6. B. Mateusz - Projekt Krytego Lodowiska z zapleczem oraz przestrzenią gastronomiczno - rekreacyjną

PRACE MAGISTERSKIE

1. S. Karolina - Centrum Dialogu Ekumenicznego

2. D. Beata - Centrum Dialogu Wielokulturowego Pogranicza

3. K. Magdalena - Terrario - Oceanarium w Rzymie

4. S. Krzysztof - Drukarnia w technologii drewna klepanego

5.  Z. Eliza - Projekt Przedszkola w Garwolinie

6. K. Paweł - Integracyjne Wielopokoleniowe Centrum Osiedlowe "Łęgi". Przykład koniecznej rewitalizacji przestrzeni publicznej w polskich osiedlach mieszkaniowych

7. K. Alicja - Hotel i SPA w Ciecierzynie

Promotor - dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL

PRACE MAGISTERSKIE

1. G. Michał - Dom ekologiczny o cechach architektury regionalnej

Promotor - mgr inż. arch. Renata Janusz

PRACE MAGISTERSKIE

1. A. Dorota - Projekt rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu Doliny Rzeki Czechówki w Lublinie

Promotor - dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

PRACE INŻYNIERSKIE

1. Ś. Marcin - Pawilon fotografii tradycyjnej w Parku Powizytkowskim w Lublinie

PRACE MAGISTERSKIE

1. Ł. Jakub - Centrum Muzyczne w Lublinie

2. R. Aleksandra - Akademia Sztuk Pięknych w Lublinie

3. S. Adam - Droga Krzyżowa. Miejsce Modlitwy w Miejscu Pamięci.

4. P. Sabina - Projekt Cmentarza Miejskiego i Krematorium w Lublinie

5. Ł. Przemysław - Projekt Winiarni w Janowcu nad Wisłą

6. Ł. Tomasz - Projekt Kaplicy Studenckiej Politechniki Lubelskiej w Lublinie

Promotor - dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

PRACE INŻYNIERSKIE

1. B. Marlena - Projekt Pensjonatu z zapleczem gastronomicznym na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim

2. S. Angelika - Projekt domu jednorodzinnego - rosnącego. "Prefabrykat - kreacja - reakcja"

3. K. Paweł - Dom jednorodzinny

PRACE MAGISTERSKIE

1. Ch. Paweł - Miasto wspomnień - Muzeum Wspomnień Żydów Lubelskich

2. C. Sylwia - SPA & Wellness w Nałęczowie

3. M. Aleksandra - "Odlotowy przystanek". Projekt Nadziemnej Trasy Turystycznej Lublina

4. M. Małgorzata - Dom bez barier - Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lublinie

5. K. Katarzyna - Teatr Eksperymentalny

6. W. Jędrzej - Projekt wielofunkcyjnego Centrum Komunikacyjnego "Lublin-Wschód" przy ul. Gospodarczej w Lublinie