2012

Prace dyplomowe w roku 2012

Promotor - dr inż. arch. Jan Wrana

PRACE INŻYNIERSKIE

1. A. Ewelina - Archiwum Sztuki Ulicy

2. J. Paulina - Obiekt Sakralny w krajobrazie nad Bugiem

3. K. Olga - Mój Dom

4. P. Katarzyna - Pawilon Japoński w Lublinie

5. Z. Klaudia - Kryta Pływalnia w Tomaszowie Lubelskim

6. U. Marcin - Pawilon sportów szybowcowych

7. S. Mateusz - Obiekt Klubowy Walk Wschodnich

PRACE MAGISTERSKIE

1. D. Małgorzata - Centrum Designu

2. J. Aleksandra - Szkoła Tańca w Lublinie

3. R. Marcin - Koncepcja architektoniczna budynku basenu wraz z lodowiskiem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz

4. G. Urszula - Rozbudowa siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Biłgoraju

5. G. Krzysztof - Projekt budynku wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz wraz ze zmianą zagospodarowania terenu

6. C. Oskar - Koncepcja Strefy Zero w Nowym Yorku. Projekt Filharmonii oraz restauracji

7. J. Marcin - Projekt budynku głównego Kompleksu Wyścigowego "Tor Lublin"

8. K. Jakub - Projekt Biblioteki Akademickiej - Kampus Politechniki Lubelskiej

9. K. Łukasz - Projekt Biblioteki Akademickiej - Kampus Politechniki Lubelskiej

10. A. Marta - Projekt Centrum Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Zemborzyckiem

11. S. Tomasz - Projekt Stadionu na terenie Centrum Sportu i Rekreacji - Warszawa Żoliborz

12. B. Mateusz - Projekt Rzymskokatolickiej Świątyni p.w. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

Promotor - dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL

PRACE MAGISTERSKIE

1. K. Dorota - Teatr Letni w Parku Ludowym w Lublinie

Promotor - mgr inż. arch. Renata Janusz

PRACE INŻYNIERSKIE

1. P. Mateusz - Projekt Integracyjnego Centrum Historii i Technologii Wodociągów wraz z rekonstrukcją i adaptacją zabytkowego budynku Wieży Wodnej przy ul. Dolnej Panny Marii w Lublinie

2. P. Łukasz - Projekt Galerii Sztuki obok dawnego muru obronnego przy ul. Dolnej Panny Marii w Lublinie

Promotor - dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

PRACE INŻYNIERSKIE

1. S. Agnieszka - Pawilon wejściowy do Chełmskich Podziemi Kredowych

2. P. Paweł - Inkubator Myśli - Projekt Budynku Biurowego w Lublinie

3. G. Joanna - Centrum Arteterapii w Lublinie

4. K. Milena - Pływający Teatr Cieni

5. W. Artur - Kryjówka Jamesa Bonda

PRACE MAGISTERSKIE

1. W. Lidia - Przestrzeń kontemplacji w zabudowie śródmiejskiej w Lublinie

2. F. Ryszard - Muzeum Światła przy ul. Lesława Pagi w Lublinie

3. Sz. Michał - Lochy UB. Muzeum Pamięci Ofiar Komunizmu w Krasnymstawie

Promotor - dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

PRACE INŻYNIERSKIE

1. N. Monika - Dom Muzyka

2. B. Piotr - Dom jednorodzinny

3. Sz. Sebastian - Projekt Galeria Artystyczna + Dom

4. Z. Michał - Szkoła Pantomimy w Lublinie

5. G. Olga - Dom Baletnicy z Prywatną Szkołą Tańca

6. R. Katarzyna - Przedszkole nad wąwozem