2013

Prace dyplomowe w roku 2013

Promotor - dr inż. arch. Jan Wrana

PRACE MAGISTERSKIE

1. B. Anna - Ośrodek Doskonalenia Warsztatu dla studentów ASP w Krakowie

2. G. Piotr - Projekt Biblioteki Politechniki Lubelskiej

3. K. Agnieszka - Projekt "Kościoła w zabudowie miejskiej"

4. K. Kamil - Biblioteka Akademicka Politechniki Lubelskiej

5. M. Agata - Projekt Ośrodka Sportowego na Żoliborzu w Warszawie

6. P. Bartłomiej - Projekt rewitalizacji budynku Fabryki Słodu przy ul. Misjonarskiej 22 w Lublinie

Promotor - mgr inż. arch. Renata Janusz

PRACE INŻYNIERSKIE

1. L. Iwona - Konsort Rekreacyjno Wypoczynkowy nad brzegiem Jeziora Krasne

2. M. Ewa - Projekt przedszkola muzycznego w Lublinie

Promotor - dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

PRACE INŻYNIERSKIE

1. D. Barbara - Galeria Rzeźby Współczesnej w Lublinie

2. G. Barbara - Galeria Sztuki Współczesnej w Chełmie

3. S. Marcin - Biuro Coworkingowe

4. Sz. Magdalena - Projekt Przedszkola Artystycznego w Lublinie

5. T. Dorota - Dom Artysty Malarza

Promotor - dr inż. arch. Romuald Loegler

PRACE MAGISTERSKIE

1. K. Tomasz - Wielowyznaniowa Kaplica Kontemplacji

2. K. Paweł - Projekt budynku biurowego Centrum Coworkingu

3. L. Milena - Centrum Sportów Wodnych nad Zalewem Zemborzyckim

4. L. Michał - Projekt Pasażu Handlowo-Usługowego "Arkady Victoria"

5. P. Aleksandra - Art'Hotel. Projekt obiektu hotelowego w Lublinie