Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

Działalność naukowa

 • Optymalizacja decyzji w planowaniu przedsięwzięć budowlanych,
 • Metody matematyczne w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych,
 • Niezawodność harmonogramów,
 • Prognozowanie czasu realizacji procesów budowlanych,
 • Analiza ryzyka w budownictwie,
 • Szacowanie, planowanie i kontrola kosztów budowy

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty:

 • Technologia robót budowlanych,
 • Technologia robót wykończeniowych,
 • Organizacja produkcji budowlanej,
 • Matematyczne metody w inżynierii produkcji budowlanej,
 • Optymalizacja harmonogramów budowlanych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym,
 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym,
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • Ekonomika budownictwa,
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego,
 • Konstrukcje żelbetowe,
 • Współczesne materiały budowlane,
 • Podstawy inżynierii materiałowej,
 • Chemia

Treści programowe przedmiotów można znaleźć tutaj

Przy katedrze działają koła naukowe:
Aedificatio - Koło Naukowe TOB