Oferta

Celem badań prowadzonych przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych jest opracowanie metod wspomagających decyzje menadżerskie w budownictwie w oparciu o nowoczesne koncepcje zarządzania działalnością ludzi i organizacji gospodarczych uczestniczących w procesie inwestycyjnym w budownictwie oraz doskonalenie metod technologicznych i organizacyjnych produkcji budowlanej, wpływających na jakość, czas i koszty realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Badania prowadzone są w dwóch szczegółowych obszarach tematycznych: zarządzanie przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz metodologia projektowania procesów budowlanych.

Pierwszy obszar badań obejmuje m.in. następujące zagadnienia: rozwijanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w budownictwie, optymalizacja gospodarki materiałowej, tworzenie narzędzi wspomagających predykcję kosztów oraz czasu realizacji przedsięwzięć, optymalizacja harmonogramów przedsięwzięć budowlanych, planowanie zakresu działań remontowych obiektów mieszkalnych.

Badania w zakresie metodologii projektowania procesów budowlanych dotyczą w szczególności: optymalizacji planów deskowań ścian obiektów monolitycznych, doboru zestawów maszyn do robót ziemnych, zastosowania badań symulacyjnych w projektowaniu procesów cyklicznych, a także synchronizacji procesów produkcji podstawowej i dostaw materiałów.