Pracownicy

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. PL pok. 522, tel. 81 538 4447, p.jaskowski@pollub.pl

Sekretariat:

mgr Magdalena Podstawka, pok. 512, tel. 81 538 4440, wb.kipb@pollub.pl

Zespół:

dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. PL pok. 520, tel. 81 538 4444, m.rogalska@pollub.pl

dr hab. inż. Sławomir Biruk, prof. PL pok. 522, tel. 81 538 4447, s.biruk@pollub.pl

dr inż. Agata Czarnigowska, pok. 521, tel. 81 538 4441, a.czarnigowska@pollub.pl

dr inż. Robert Bucoń, pok. 521, tel. 81 538 4441, r.bucon@pollub.pl

mgr inż. Łukasz Rzepecki, pok.520, tel. 81 538 4444, l.rzepecki@pollub.pl

mgr inż. Michał Tomczak, pok. 521, tel. 81 538 4441, m.tomczak@pollub.pl

dr inż. Teresa Szymura od października 2015 pracuje na Wydziale Mechanicznym, Katedra Inżynierii Materiałowej, pok. 510,  t.szymura@pollub.pl

Rozkłady zajęć pracowników można znaleźć na http://plany.wbia.pollub.pl/