Publikacje, badania - Magdalena Rogalska

Uwaga: aktualny spis publikacji wszystkich pracowników uczelni znajduje się na http://pub.pollub.pl/

Publikacje 2011

Rogalska M., Hejducki Z.: Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych Część I – TCM I. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń

Rogalska M., Hejducki Z.: Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i ARIMA, część I. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław: Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's application. W: Evolutionary algorithms / ed. by Eisuke Kita. Rijeka : InTech, cop. 2011. s. 295-308, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz. 

Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena: Time coupling methods : construction scheduling and time/cost optimization / Zdzisław Hejducki, Magdalena Rogalska. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. 100 s. : 42 rys., 8 tab. Bibliogr. 51 poz. 

Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław: Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 2, Model TCM II / W: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego / red. nauk. Zbigniew Tokarski. Bydgoszcz : Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP : Rekpol, 2011. s. 119-130, 3 rys., 6 tab., bibliogr. [24] poz. 

Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław, Łodożyński Łukasz: Harmonogramowanie liniowych procesów budowlanych z uwzględnieniem metody Branch & Bound. W: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego / red. nauk. Zbigniew Tokarski. Bydgoszcz : Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP : Rekpol, 2011. s. 107-118, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz. 

Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław: Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. II / Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2011, R. 43, nr 2, s. 285-296. 7 rys., 6 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.

Publikacje 2010

Rogalska M. „Prognozowanie metodą delficką- metoda oceny prawidłowości prognoz” Zeszyty naukowe WSOWL 3(157) 2010

Rogalska M., Hejducki Z „Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA”, Zeszyty naukowe WSOWL 3(157) 2010

Publikacje 2009

Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Wodecki M.”Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań” Przegląd Budowlany 7-8/2009

Rogalska M., Hejducki Z.”Koncepcja modelu systemu zarządzania drogowym przedsięwzięciem budowlanym z wykorzystaniem Arc View GIS” Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, Bydgoszcz 2009

Rogalska M., Hejducki Z.”Analiza porównawcza czasu i kosztu modernizacji odcinka drogi krajowej” Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, Bydgoszcz 2009

Publikacje 2008

Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z. „Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm In construction project scheduling” Automation i Construction 18 (2008) 24-31

Rogalska M., Hejducki Z., Wodecki M. „Development of time couplings method using evolutionary algorythms” The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008 June 26-29, 2008 Vilnius, 638-643

Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M.” Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji” Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa – monografia , Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008

Rogalska M., Hejducki Z. „Sprawne zarządzanie” Builder nr 1 styczeń 2008 rok XII (126) s.42-44.

Publikacje 2007

Rogalska M., Hejducki Z., „Analiza doboru materiałów budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju” Przegląd Budowlany 2/2007.

Rogalska M , Bożejko W., Hejducki Z., „Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych” Przegląd Budowlany 9/2007.

Rogalska M., Hejducki Z. „Time Buffers in Construction Process Scheduling” Journal of Civil Engineering and Management vol. XIII, No. 2, June 2007.

Rogalska M., Hejducki Z, Jegorov A. „ Analiz faktorow, wlijajuszczich na efektibnost wozwiedienia obiektow” Wiestnik Grażdańskich Inżenierow No.1(10) Sankt‑Petersburg.

Rogalska M., Hejducki Z, Jegorov A. „Analiz energozatrat w domoctroienii” 64 Nauczna Konferencja Profesorow, Prepodawatelej, Naucznych Pabotnikow, Inżynierow i Aspirantow Universiteta , Sankt-Petersburg 2007

Rogalska M., Hejducki Z, Jegorov A, „Organization Methods In Construction Project Management” Meżdunarodnaja nauczno- prakticzeskaja konferencja. “ Nauka i Innowacji w sowremiennom stroitelstwie – 2007” Sankt-Petersburg 2007.

Rogalska M. „Ocena ryzyka zawodowego” Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych” Puławy 19‑21.04.2007.

Rogalska M., Trochonowicz M. „Metody oceny stanu technicznego istniejących obiektów” Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych” Puławy 19-21.04.2007.

Rogalska M., „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 1(17)/2007.

Rogalska M., „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 2(18)/2007.

Rogalska M. „Sole budowlane” Konferencja Naukowa „Konserwacja i Rewaloryzacja Architektury w Zespołach i Krajobrazie”, Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury Lublin 2007.

Publikacje 2006

Rogalska M. „Zastosowanie tynków gipsowych” Lubelski Poradnik Budowlany 3(33)2006.

Rogalska M., Kosacka-Ozygała M., „Zrównoważony rozwój – sposób na życie” Lubelski Poradnik Budowlany 3(33)2006.

Rogalska M., Amborska E., „Prawidłowe wykonanie tynków wewnętrznych” Lubelski Poradnik Budowlany 3(33)2006.

Rogalska M., Czarnigowska A., Hejducki Z., Nahorny T. „Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka” Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora 5/2006.

Rogalska M., Hejducki Z., Jegorow A., „Uprawienie stoitelnym projektom” Sowremennoe uprawenie nr.6 Moskwa 2006.

Rogalska M., Czarnigowska A., Hejducki Z., Nahorny T. „Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka” Przegląd Budowlany 1/2006.

Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., „Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego” Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 87/2006

Rogalska M. „Izolacje termiczne obiektów zabytkowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju” Materiały pokonferencyjne Konferencji Naukowej „Trwała Ruina – problemy utrzymania i adaptacji” Lublin 2006.

Rogalska M. „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 15/2006.

Rogalska M. „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 16/2006.

Publikacje 2005

Rogalska M., Hejducki Z. „Time and Cost Contingency of Buildings Reconstruction” International Conference Reconstruction Sankt-Petersburg 2005.

Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., „Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych” LI Konferencja Naukowa Krynica 2005.

Rogalska M., Hejducki Z., „Zastosowanie buforów czasu w harmonogramowaniu procesów budowlanych” Przegląd Budowlany 6/2005.

Hejducki Z., Rogalska M., „Metody sprzężeń czasowych TCM” Przegląd Budowlany 2/2005.

Hejducki Z., Rogalska M., „Zasady stosowania TCM” Przegląd Budowlany 3/2005.

Rogalska M., Hejducki Z., „Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem metodyki LSM/BM” Konferencja naukowo-techniczna , Gdańsk 9-11 czerwca 2005.

Rogalska M., Hejducki Z., „Analiza czynników wpływu w systemie zarządzania typu PM” Przegląd Organizacji 2/2005.

Rogalska M., „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 1(13)/2005.

Rogalska M., „Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej” Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 2(14)/2005-12-13.

Rogalska. M., „Cokół - konieczność czy zbędny wydatek" Lubelski Poradnik Budowlany 3-4 (30) 2005.

Publikacje 2004

Rogalska M., Hejducki Z. „Skracanie czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem Teorii Ograniczeń TOC i metody CCS/BM” L Konferencja Naukowa KIL i W PAN KN i PZITB Krynica 2004.

Rogalska M., Hejducki Z. „ Shortening of realisation time of building projects with application of theory of constrains and critical chain method” Journal of Civil Engineering and Management vol. X, Suppl.2, December 2004.

Rogalska M., Hejducki Z. “Algorytmy synchronizacji procesów budowlanych” Przegląd Budowlany Nr 9 wrzesień 2004.

Rogalska M., Hejducki Z., „Kontyngencja czasu i kosztu przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego PIP” VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Wrocław-Karpacz „BUDIN 2004”.

Publikacje 2003

Rogalska M., Czarnigowska A. „Przegląd metod wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem czynników pogodowych” V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zarządzenie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie BUDIN 2003.

Rogalska M. „Planowanie budowy z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego” XLIX Konferencja Naukowa Krynica 2003.

Rogalska M. „Algorithm and Foundations of Coefficient Risk Qualifying” International Conference Modelling and Simulation of Business Systems Vilnius Lithuania 2003.

Rogalska M. “Założenia metodyki określania ryzyka operacyjnego” Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Przedsięwzięciem Budowlanym Lublin-Kazimierz Dolny, kwiecień 2003.

Rogalska M. „Certyfikat, znak bezpieczeństwa, aprobata, badania techniczne, deklaracja zgodności – czy może nic?” Twój Poradnik Budowlany 1/2003 (23).

Rogalska M., Roczon C. „Analiza kosztów budowy domu jednorodzinnego w wybranych technologiach” Twój Poradnik Budowlany 1/2003 (23).

Publikacje 2002

Rogalska M. „Statistical Tools and Techniques for Risk Reducing” VII redecka konferencja s medzinarodnou ucast’ou Kosice 22-24.05.2002.

Rogalska M. “Trwałość drewna cz. II. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna (PN-65/D-01006)” Twój Poradnik Budowlany 1/2002 (20).

Publikacje 2001

Rogalska M. „The Main Causes of Water Destruction Building” International Conference on Developments in Building Technology, September 12-14, 2001, Bratislava, Slovakia.

Rogalska M. “Trwałość drewna, zagrożenia ataku biologicznego i zasady konserwacji cz.I” Twój Poradnik Budowlany 4/2001 (19).

Rogalska M., Mendzelewska A. „Drewniane budownictwo szkieletowe i system EIFS” Twój Poradnik Budowlany 2/2001 (17).

Rogalska M., Mendzelewska A. „Jak uchronić dom przed wilgocią cz. III” Twój Poradnik Budowlany 2/2001 (17).

Rogalska M., Gazda L. „Kamienna elegancja” Wnętrze Twojego Domu 2/2001 (10)

Rogalska M., Mendzelewska A „Jak uchronić dom przed wilgocią cz. II” Twój Poradnik Budowlany 1/2001 (16).

Publikacje 2000

Rogalska M., Mendzelewska A „Jak uchronić dom przed wilgocią cz. I” Twój Poradnik Budowlany 4/2000 (15).

Rogalska M. „Jak odnowić balkon?” Twój Poradnik Budowlany 3/2000 (14).

Rogalska M., Nalepa M. „Bondcrete – australijski uniwersalny materiał budowlany na polskim rynku. Chemiczny klucz pomiędzy starym i nowym cementem” Twój Poradnik Budowlany 1/2000 (12).

Wyatt D.P., Sobotka A., Rogalska M. „Towards a sustainable practice” Facilities vol. 18, 1/2-2000, pp 76-82.